Bethnahrins Nationella Råd (MUB) besökte den östassyriska kyrkans patriark

(Qenneshrin-Sverige) En delegation från MUB, besökte den Östassyriska kyrkans patriark, Hans eminens Haninya Dinha den fjärde som var på besök i Sverige. I Huddinge, där kyrkans biskopssäte ligger träffade MUB's delegation Iskender Alptekin och Ashur Yakub patriarken.

Under detta möte diskuterades vårt folks situation, dagens utveckling i Irak och folkets krav på en autonomi i sitt hemland. Patriarken uttryckte samtidigt kyrkans positiva inställning till den nationella kampens arbete och folkets krav för autonomin. Vidare sa patriarken att han ansåg att, kontakterna mellan våra olycka kyrkliga trossamfund har blivit mycket bättre på senare tid.