HSA begär av Tyskland att hjälpa dem kristna irakierna

 

(Qenneshrin-Tyskland) Den syrianska unionen i Tyskland HSA, skrev den 26 juli ett brev som sändes till 16 olika tyska inrikesministrar.

I brevet vill man uppmärksamma dem kristnas svåra livssituation i deras hemland och problematiken dem möter i flyktinglägren i grannländerna. Vidare står det i brevet; dem kristna som flyr från Irak till grannländerna Syrien och Jordanien, möter fortfarande stora komplikationer och räddsla. Situationen i lägren är omänskliga, där även matpriser och hyrer stiger varje dag och då det inte finns några jobb som kan hjälpa människorna att försörja sig, tvingas många till bl a prostution. Vi vill att ni hjälper dessa människor med mat och andra livsnödvändigheter.

Vidare säger HSA att, för dem kristna som lever i den norra delen av Irak, har området kommit att bli en plats där dessa människor känner fred och säkra i. Halva av denna delen av landet, där majoriteten av dem kristan lever i heter Nineveh och är samtidigt ett ursprungsområde för Assyrierna-Kaldeerna-Syrianerna.

Runt om i detta område, lever upp till 150.000 kristna, och för att detta folk skall kunna fortsätta leva i fred, måste området verka som en autonomi. Brevet som skickades till inrikesministiret, är signerad av HSA`s ordförande Saliba Josef och Aziz Gergun. HSA bildades den 3 oktober 2007 av olika arameiska och assyriska föreningar. Den har flera tusen medlemmar i hela Tyskland.