Konferens om irakiska kvinnors rättigheter

(Qenneshrin-Sverige) En konferens hölls för irakiska kvinnors rättigheter i Irak. Många aktiva kvinnor från Irak, Sverige och andra länder närvarade och lyssnade till representanterna för de irakiska kvinnornas rättigheter som inte respekteras.

Bland talarna för konferensen fanns FN: s ambassadören i Irak, Stefan de Mistura, svenska biståndsministern Gunilla Carlsson och representanter för organisationer för irakiska kvinnors rättigheter.

Som representant för Bethnahrin kvinnoförbundet i Sverige deltog Neriman Kücükaslan och Behiya Hadodo. Linda Gabriel som representerar Bethnahrin fria kvinnoförbund i Irak deltog som en av representanterna för internationella organisationen av kvinnor till kvinnor.

Representanterna för de assyriska/kaldeiska/syrianska kvinnorna framförde sina frågor skriftligt till talarna. I slutet av konferensen som pågick under en och en halv timme, svarade talarna på journalisternas frågor. På frågan om, vad de anser som bör göras för att skydda de kristna irakiska kvinnor som vars mänskliga rättigheter inte respekteras, de rövas bort och mördas, svarade Stefan de Mistura att de jobbar för alla irakiska kvinnors rättigheter och inte specifikt för de kristna kvinnornas rättigheter. Han sa att de jobbar på nära håll med den irakiska regeringen för att situationen för alla irakiska kvinnor oavsett religions- och etnisk tillhörighet ska bli bättre.

Hana Edwar Busha representanten för de kristna irakiska kvinnorna svarade på frågan angående ändringar som de kräver i den irakiska grundlagen och sa att det finns fem paragrafer som bör ändras i den irakiska författningen. Bland dessa är paragraferna 41 och 140 som avgör den framtida ekonomiska och politiska fördelningen av regionerna i Irak.