Kopterna i Österrike arrangerade en demonstration

 

(Qenneshrin-Österrike) I Österrikes huvudstad Wien, arrangerade dem kristna kopterna en manifestation den 7 juli mot våldet som sina landsmän möter i sitt hemland Egypten.

Målet med manifestationen var att uppmärksamma den österrikiska regeringen och resten av världen, om kopternas  situation i Egypten. Till den österrikiska utrikesministern Ursula Plassnik som samtidigt är minoritetsansvarig i FN, begärde kopterna att landet skulle bilda en komitteé som kunde forska kring kopternas utsatthet i sitt hemland. Våldet och morden som har pågått de sista månaderna, har fått kopterna i Europa att reagera starkt och börjat demonstrera för att visa sin solidaritet.

Kopterna kräver av den österrikiska regeringen att sätta press på Egypten, så att våldet på dem kristan stoppas. Vidare kräver kopterna att gärningsmännen måste ställas inför rätta och att den egyptiska regeringen inte ska ställa hinder för byggandet av deras kyrkor och utan istället försöka stötta deras istitutioner i landet. Kopterna vill vidare inte att religionstillhörigheten skall tryckas på id-korten, pass mm, därför att detta skapar mer diskrimination i landet. Diskriminationen i det politiska livet, gör det svårt mellan dem kristna och muslimerna i landet.

Uppemot 10% av befolkningen i Egypten, är kristna kopter och av dem 440 ledamöter det finns i det Egytiska parlamenten, finns det endast 6 kopter. Samtidigt höll den koptiska stiftelsen, “Pro Orient” och”Christian Solidarity International” en presskonferens om kopternas situation i Egypten.