Motionerna som ESU har skickat till olika instanser, har uppmärksammats

(Qenneshrin-Turkiet) Dem tre byarna (Qartmin, Zinawle och Devrke) som anmält klostret St: Gabriel inför domstol, den 19 augusti har skapat ledsamhet hos assyrier/syrianerna. I dessa anklagelser som byarna har gjort, påstår de att klostret också har illegal verksamhet.

ESU`s ledning som ville uppmärksamma och lösa problemet, skickade vidare ärendet till de europeiska konsulaten i Turkiet, Europa parlamentet och olika europeiska länders parlamentariker. I brevet som undertecknades av ESU`s viceordförande Fikri Aygur, kräver man deras uppmärksamhet över angreppen som görs mot klostret S:t Gabriel som spelar en viktig roll i det assyriska/syrianska folkets liv.

ESU menar att på grund av att angreppet mot klostret inte är enligt lagen, vill man att dessa instanser skall hjälpa klostret för att lösa problematiken. Dessa politiska angrepp mot munkarna, är en fortsättning av de systematiska förföljelserna som görs för att skrämma S:t Gabriels ledning. Dem tre byarna menar att klostret har tagit deras marker och byggt sin mur inom deras egna gränser.

ESU`s begäran om internationell hjälp för att lösa problemet, fick först gehör av en finsk parlamentariker Kandelin.  Den finske parlamentarikern som ingår i First Step Forum (som består av kristna kanadensare, amerikaner, norrmän, finländare, svenskar) meddelade att de skulle forska kring situationen. Kandelin som skall åka till Ankara för ett möte, ville också träffa S:t Gabriels ledning.