I Irak, hölls en minneshögtid för HBA’s martyrer

(Qenneshrin-Irak) Bethnahrins Nationella Union, arrangerade den 27 juli en minneshögtid för sina martyrer i Bartille.

Minneshögiden började med alla deltagare höll en tyst minut för att hedra det Assyriska-Syrianska-Kaldeiska folkets martyrer, Zuheyr Yusuf Stayfo och Luay Sleyman Nouman. Prästen Hanna Bartilli, höll först en andakt och sedan började arrangemanget som Unionen, tillsammans med martyrernas närmaste vänner, organiserat ett innehållsrikt program med tal om meningen med martyrskapet, vackra dikter sång och musik.

HBA’s företrädare, höll ett tal om martyrernas val av kamp som ledde till det yttersta en människa kan ge för sina åsikter och detta var livet som insats. Det som drev dem i den här kampen var, viljan, önskan och tron på sitt folks frihet och rättigheter.

Flera andra högt uppsatta personligheter i området, närvarade också under denna dag för att hedra HBA’s martyrer, och höll olika tal om arrangemangets betydelse. Andra gäster som inte kunde närvara skickade brev och telegrafer till HBA.