Östassyriska kyrkans patriark, besökte Suroyo TV

(Qenneshrin-Sverige) Den 20 augusti kom den östassyriska kyrkans patriark Hans eminens Haninya Dinha den fjärde Till Viksängsvägen där Suroyo TV`s lokaler ligger. Suroyo TV`s ledning, ESU`s ordförande Iskender Alptekin och biskopen Yuliyos Abdlahad Gallo Shabo möta patriarken. Tillsammans med patriarken, kom även biskopen Odisho Oraham, prästen Nilus Pawlus, prästen Anton Lajin Zayya som kom från Chicago och från Södertälje kom Gabriel Bar Qasho och andra styrelsemedlemmar.

Patriarken och hans följe, mottogs av Suroyo-TV arbetarnas applåder. Hans eminens Dinha den fjärde berättade om sin glädje för den utveckling Suroyo- TV gjort och sa vidare; då vårt folk har flyttat till olika delar av världen, TV:n spelar en viktig och avgörande roll för dess samhörighet. TV:s ändamål, som är väldigt viktigt, är det också ett välsignat mål. Även om vi använder olika namn, är vi ändå ett och samma folk med samma litteratur och historia. För att vi skall kunna komma närmare varandra, måste vi också kunna förlåta varandra.    

Hans eminens patriarken tog exempel från bibeln och berättade också om kyrkans och våra nationella organisationers roll och sa: - Vi är också nationalister, men vi blandar oss inte i politiken. Men vi stöder alla nationella aktiviteter, speciellt om dessa är för att kräva våra rättigheter i våra förfäders land. Vi stöder också alla organisationer som arbetar för att förena folket som t ex det Folkets Råd i Irak. 

Biskopen Odisho Oraham ville också tacka Suroyo TV:s ledning som alltid ställer upp och samarbetar i olika arbeten och aktiviteter för vårt folk. Biskopen sa följande; Suroyo TV är även vårt hem. Alltid har TV:n ställt upp när vi har haft aktiviteter och har erbjudit oss alla möjligheter. Därför har vi aldrig känt oss som främlingar här, speciellt har dess ståndpunkter i den nationella - och namn problematiken fått oss att känna mer avspänning.  

ESU:s ledare Iskender Alptekin, talade om unionens målsättning och TV:s roll i den. Vidare underströk han att hemligheten bakom den nationella kampens och TV:s utveckling, är just kaderverksamheten. Kadern skänker all sin tid, möda och även sitt liv för den nationella kampens skull.

Ashur Yakub som är ordförande i Suroyo TV:s ledning berättade i sitt tal, om glädjen för patriarkens besök och att TV:n alltid kommer att vara verksam för vårt folks enighet. Vidare höll även biskopen Yuliyos Abdlahad Gallo Shabo ett tal om Suroyo TV:s roll, där den tillkännager internationellt vår kultur, seder och religion, men att den även bringar folket närmare varandra.

Efteråt visade Sargonta Oshana och Metin Rhawi patriarken och hans följe runt Suroyo TV:s studiolokaler och skänkte patriarken en minnes present å Suroyo TV:s vägnar.

Hans eminens Haninya Dinha den fjärde, är 73 år gammal och 1976 kröntes till patriarkämbetet som

ligger i Chicago i USA.