SUL arrangerade en demonstration mot valet i Libanon

(Qenneshrin-Libanon) Det Förenade Syrianska Partiet i Libanon, arrangerade en demonstration i Sasen som ligger i huvudstaden Beirut. Demonstrationen gjordes för att protestera mot valreglen som inte ger rätt till det Syrianska folket att kunna varken företräda i det libanesiska parlamentet eller i regeringen.

Partiledaren Brahim Murad, höll ett långt tal till dem många demonstranter som samlats denna dag för att stödja partiets mål och folkrättsliga krav i landet. I talet sa han följande; Vi har samlats här i Ashrafiye som har offrat en lång rad martyrer, där den förste faktiskt var en av våra egna Syrianska, Gabi Daqqo. Jag vill inte läsa upp listan av de martyrer som har offrat sina liv här, men vi som ett folk, är inte någon minoritetsgrupp här i Libanon, vi är ett folk, vi är inte libaneser av den tredje generationen, vi tillhör Libanons grundbefolkning och framtid. Vi kräver våra rättigheter, lik de andra folken i landet. Det finns inget folk bättre än ett annat.

SUL kräver att folket skall ha en plats i parlamentet och en ministerpost i regeringen som kan företräda det syrianska folket i landet. Och för att detta skall lyckas, måste en valregel förändras i Libanon. Brahim Murad har också träffat Fuat Sinyora där man bl a diskutera SUL’s aktiviteter och program, utvecklingen och den nya regeringen i landet. Fuat Sinyora, samtyckte om det syrianska folkets krav och lovade att han skulle försöka få alla libaneser att kunna företräda sig själva i regeringen.