SUL höll presskonferens

(Qenneshrin-Libanon) Den 21 juni, annordnades en presskonferens i SUL’s kontor i Beirut, där partiledaren Brahim Murad talade till median. Brahim Murad sa följande; Demokratin i Libanon, liggeri farozonen både politiskt, socialt och kulturellt.

På grund av, en av val lagarna i landet, har det syrianska folket ingen rätt att ha en representant i parlamentet. Samtidigt, ville Brahim Murad också dra andra partiers, unioners och parlamentets uppmärksamhet att inte förneka de politiska rättigheterna som det syrianska folket anspråkslöst kräver.

SUL’s krav är följande;

  1. Det syrianska folket skall inte inräknas bland minoriteterna. SUL avkunnar definitionen minoritet.

  2. Det syrianska folket bör ha en plats i parlamentet.

  3. Att öka platserna i parlamentet, är den enda lösningen för balans mellan de olika folken i Libanon. Det syrianska folket vill inte ta något annat folks plats i parlamentet.

  4. Makterna som sitter i parlamentet, bör tillägga fyra platser till för att det syrianska folkets rätt skall tillvaratas.

  5. Öka ministerposterna från 30 till 32, för att det syrianska folket och Alawiterna också skall kunna företräda sig själva.