UNESCO har ett projekt på gång där det vill bevara det arameiska språket

(Qenneshrin-Syrien) En av UNESCO`s ledare som heter Abdul Munim Othman sa i ett tal att; Syrien är en ovärderlig skatt. Landet är en av världens äldsta där det har bidragit till den första civilisationen centrum.

Abdul sa vidare; UNESCO har många projekt på gång med Syrien. Ett av dessa är, bevarandet av det gamla språket arameiskan som talas i Malula. Vidare ska vi arbeta med att bevara gamla städer som har bortglömts och omorganisera det historiska arvet. Sedan har vi andra projekt som kommer att utföras i olika städer i landet.

Abdul Munim Othman berättade också för att kunna bevara slottet Krak des Chevaliers som ligger nära staden Himis, kommer organisationen UNESCO att sätta upp den på den internationella listan för världsarvet.